DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA


WIELKOŚĆ I RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA

mikromałeśrednie

RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA

niezależne (samodzielne)partnerskiezwiązane (powiązane)

DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA

(lub Oddziału na terenie woj. Dolnośląskiego jeśli Centrala jest zlokalizowana w innym województwie)